: สินค้า
คนไข้กลับบ้าน
ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph)
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก (NST Monitor)
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doppler)
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter)
เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Units)
โคมไฟส่องตรวจ (Examination Lamp)
เครื่องดูดของเหลว (Suction Unit)
เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Vital Sign Monitor)
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Blood Pressure Monitor)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด (Vascular Doppler)
โคมไฟส่องสำหรับแก้สภาวะตัวเหลืองของทารก (Phototheraphy)
ตู้อบเด็ก (Incubator)
เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด (Radiant Warmer)
เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารก (T-Piece Resuscitator)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
เครื่องมือผ่าตัด (Surgical Instruments)
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)
ครุภัณฑ์สแตนเลส
: ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED) Heart Guardian รุ่น HR-501
 
 
Heart Guardian รุ่น HR-501
Price : 0 บาท

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
Heart Guardian รุ่น HR-501

 • เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดไม่ต้องใช้ Paddle เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและผู้ป่วยโดยใช้ Electrode Pads แทน
 • ตัวเครื่องมีหูหิ้วพร้อมฝาปิด สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ
 • มีระบบคำแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ แบบเสียงภาษาไทย 
 • สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเกาหลี 
คุณลักษณะทางเทคนิค
 • การกระตุกหัวใจใช้รูปคลื่นแบบ Biphasic Truncated Exponential โดยเครื่องจะปรับระดับพลังงานให้เหมาะสมกับความต้านทานของผู้ป่วย
 • ใช้เวลาประจุไฟแต่ละครั้งที่ระดับพลังงาน 150 จูลล์ ไม่เกินกว่า 8 วินาที
 • มีสวิทซ์เลือกรูปแบบการใช้งานสำหรับเด็ก(Child) และผู้ใหญ่(Adult)
 • พลังงานสูงสุดที่ปล่อยออกไปกระตุ้นหัวใจ สำหรับกระตุ้นหัวใจเด็กที่พลังสูงสุด 50 จูลล์ และผู้ใหญ่ที่พลังงานสูงสุด 150 จูลล์
 • แผ่น Electrode Pad สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • สามารถบันทึกข้อมูล (Data Storage) ภายในเครื่องได้อย่างน้อย 40 นาที
 • มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ (ECG Analysis) โดยจะวิเคราะห์คลื่น ECG ของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ ภายในเวลา 8.5 วินาที 
 • แบตเตอรี่เป็นแบบไม่ต้องการประจุใหม่ (Non-rechargable) ชนิด Lithium Manganese Oxide ขนาด 12 โวลท์ สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ประมาณ 200 ครั้ง หรือทำงานได้อย่างน้อย 10 ชั่วโมง
 • ตัวเครื่องมีขนาดไม่มากกว่า 23 x 32 x 8 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 2.2 กิโลกรัม
 • มีระบบตรวจสอบการทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดเครื่อง (Power-On Self-test) 
 • มีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติทุกวัน หรือทุกเดือน 
 • สามารถป้องกันฝุ่น และป้องกันน้ำที่กระเด็นใส่ตามมาตรฐาน IP54
 • กรณีไม่ได้ใช้งานเครื่อง แบตเตอรี่จะมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของIEC
 • ทนต่อความเสียหายได้เมื่อตกจากที่สูงไม่เกินกว่า 1 เมตร
 • สามารถใช้งานเครื่องได้ในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ที่ระดับความสูง 15,000 ฟุต
 • สามารถรองรับการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ภายนอกโดยผ่าน Bluetooth Port ได้