: สินค้า
คนไข้กลับบ้าน
ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph)
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก (NST Monitor)
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doppler)
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter)
เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Units)
โคมไฟส่องตรวจ (Examination Lamp)
เครื่องดูดของเหลว (Suction Unit)
เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Vital Sign Monitor)
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Blood Pressure Monitor)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด (Vascular Doppler)
โคมไฟส่องสำหรับแก้สภาวะตัวเหลืองของทารก (Phototheraphy)
ตู้อบเด็ก (Incubator)
เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด (Radiant Warmer)
เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารก (T-Piece Resuscitator)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
เครื่องมือผ่าตัด (Surgical Instruments)
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)
ครุภัณฑ์สแตนเลส
: ติดต่อเรา


บริษัท เอออร์ต้า เมดิคอล จำกัด
288  ซอยพึ่งมี 21 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260    
โทร. 02-742-6759     
แฟกซ์. 02-742-4752

E-mail : [email protected]
สายด่วน : 093-134-9988 , 081-960-5855


บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด
เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)
99-101-103  ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

โทร. 0-5324-0640-1    แฟกซ์. 0-5324-0642
กรุงเทพ (สาขาที่ 00002)
288 ซอยพึ่งมี 21 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-742-6759  
แฟกซ์. 02-742-4752
E-mail : info@mbd-surgical.com
สายด่วน : 081-960-7040 , 081-960-5855แผนที่