: สินค้า
คนไข้กลับบ้าน
ครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph)
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor)
เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก (NST Monitor)
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doppler)
เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter)
เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Units)
โคมไฟส่องตรวจ (Examination Lamp)
เครื่องดูดของเหลว (Suction Unit)
เครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Vital Sign Monitor)
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล (Blood Pressure Monitor)
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนของเส้นเลือด (Vascular Doppler)
โคมไฟส่องสำหรับแก้สภาวะตัวเหลืองของทารก (Phototheraphy)
ตู้อบเด็ก (Incubator)
เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด (Radiant Warmer)
เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารก (T-Piece Resuscitator)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump)
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
เครื่องมือผ่าตัด (Surgical Instruments)
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)
ครุภัณฑ์สแตนเลส
: ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter) Biolight รุ่น M70
 
 
Biolight รุ่น M70
Price : บาท

 

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และสัญญาณชีพจร

Biolight  รุ่น  M70

 
  • สามารถวัดและแสดงค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (% SpO2 ) และสัญญาณชีพจร (Pulse Rate) เป็น Waveform โดยจอภาพที่แสดงผลเป็นจอภาพแบบ LED สีน้ำเงิน
  • สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ในช่วง 0-100% โดยค่าที่วัดได้ในช่วง 70-100 % มีค่าความถูกต้อง + 2%
  • สามารถวัดค่าสัญญาณชีพจรได้ในช่วง 25-250 ครั้งต่อนาที โดยค่าที่วัดได้  มีค่าความถูกต้อง +1 ครั้งต่อนาที
  • ตัวเครื่องต้องมีขนาดกะทัดรัด  ขนาด  57 mm x 31 mm x 32 mm พกพาสะดวก  มีสายห้อยคอ
  • น้ำหนักของเครื่อง 55 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
  • ใช้งานกับแบตเตอรี่ ขนาด 2 AAA  Alkaline จำนวน 2 ก้อน
  • ได้รับมาตรฐาน IEC60601-1:1988  , IEC60601-2 และ ISO 9919 : 2005 (E)
  • รับประกันคุณภาพตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปี